Bạn có thuộc LGBT hay không ?

Làm đi rồi sẽ biết hihi...
Bạn đã thích 1 người cùng giới khi nào chưa ? Bạn đã thích 1 người cùng giới khi nào chưa ? Không. Chưa bao giờ !
Có, nhưng chỉ là một chút
Thích rất nhiều người cùng giới
Khi bạn gặp một người con trai/gái cùng giới đẹp bạn sẽ như nào ? Khi bạn gặp một người con trai/gái cùng giới đẹp bạn sẽ như nào ? Không quan tâm cho lắm
Ngắm say mê
Suy nghĩ có nên làm quen hay không
Khi ở chung với 1 bạn cùng giới mà bạn rất thích , bạn sẽ làm gì ? Khi ở chung với 1 bạn cùng giới mà bạn rất thích , bạn sẽ làm gì ? Không có gì xảy ra cả, chỉ đơn giản là trò chuyện
Tìm cách tạo cơ hội để thân mật hơn
Không quan tâm cho lắm
Bạn thích câu nói nào sau đây Bạn thích câu nói nào sau đây Chỉ có đàn ông/bà mới đem lại hạnh phúc cho nhau mà thôi
Trai/gái đẹp đã ít mà chúng nó còn yêu nhau
Bạn đã từng nghĩ mình muốn được xoa đầu một người cùng giới nào đó hay không ? Bạn đã từng nghĩ mình muốn được xoa đầu một người cùng giới nào đó hay không ? Có. Rất muốn
Không. Tôi nghĩ cùng giới xoa đầu là chuyện bình thường và tôi làm hằng ngày
Khi thấy một cặp đồng giới hôn nhau bạn sẽ có suy nghĩ gì ? Khi thấy một cặp đồng giới hôn nhau bạn sẽ  có suy nghĩ gì ? Rất vui sướng và hạnh phúc cho họ
Không quan tâm.
Tôi cũng muốn được như họ