Bạn hiểu như thế nào về Ma Đạo Tổ Sư - Trần Tình Lệnh??

Test nhẹ để xem bạn có phải fan chính hiệu của A Lệnh ko nha😘
Di Lăng Lão Tổ là biệt danh của ai? Di Lăng Lão Tổ là biệt danh của ai? Lam Trạm
Ngụy Anh
Giang Trừng
Ôn Ninh
Tiết Dương
Ngụy Anh trọng sinh vào thân xác ai Ngụy Anh trọng sinh vào thân xác ai Mạc Huyền Vũ
Lam Vòng Cơ
Ngụy Vô Tiện
Lam Tư Truy
Ôn Ninh
Kim Lăng
Ngụy Anh và Lam Trạm có quan hệ j Ngụy Anh và Lam Trạm có quan hệ j Ny
Vk ck
Tình huynh đệ
Kẻ thù
Người khẩu nghiệp nhất phim là ai Người khẩu nghiệp nhất phim là ai Lam Cảnh Nghi
Ngụy Anh và Ngụy Vô Tiện là j của nhau Ngụy Anh và Ngụy Vô Tiện là j của nhau Cha con
Huynh đệ
Họ hàng
Cùng 1 người
Bạn bè
Sư tỷ thường kêu Ngụy Anh là j Sư tỷ thường kêu Ngụy Anh là j Ngụy Anh
A Tiện
Sư đệ
Đệ đệ
Tu Chân Giới có bao nhiêu đại gia tộc Tu Chân Giới có bao nhiêu đại gia tộc 1
2
3
4
5
6
Đó là những giá tộc nào Đó là những giá tộc nào Giang thị,Lam thị,Kim thị, Nhiếp thị, Ôn thị
Ngụy thị,Lam thị, Giang thị,Kim thị, Tô thị
Tô thị, Ngụy thị,Kim thị, Lam thị,Ôn thị
Ngụy thị,Lam thị, Ôn thị, Nhiếp thị, Mạc thị
A Uyển(Ôn Uyển) lớn lên là ai A Uyển(Ôn Uyển) lớn lên là ai Lam Tư Truy
Lam Trạm đã vấn linh bao nhiêu năm Lam Trạm đã vấn linh bao nhiêu năm 20
16
10
13
Ko có
Bóng đèn chuyên ăn canh cẩu lương Lam Trạm nấu là ai :)) Bóng đèn chuyên ăn canh cẩu lương Lam Trạm nấu là ai :)) Giang Trừng
Người duy nhất Tiết Dương quan tâm là ai Người duy nhất Tiết Dương quan tâm là ai Hiểu Tinh Trần
Trùm cuối là ai Trùm cuối là ai Kim Quang Dao
Ôn Triều
Nhiếp Hoài Tang
Tiết Dương
Ôn Ninh đã chết chưa Ôn Ninh đã chết chưa Chưa
Rồi
Chết r sống lại
Ai đã giết Giang Yếm Ly Ai đã giết Giang Yếm Ly Ngụy Vô Tiện
Ôn Ninh
Lam Trạm
Tiết Dương
Kim Quang Dao
1 thak quần chúng :)))
Chàng trai vàng trong làng tự vả là ai Chàng trai vàng trong làng tự vả là ai Kim Tử Hiên
Câu cuối: Fan của A Lệnh tên j Câu cuối: Fan của A Lệnh tên j Lệnh Bài